Ortaokul Öğrencilerinin Su Farkındalığı Eğitimi Araştırması

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim ve Uygulamaları


Proje Bilgileri

Proje Adı: 118B159- Project WET Etkinlikleri ile Öğretmenlere Su Okuryazarlığı Eğitimi


Amaç

Son yıllarda artan çevre sorunları dikkatleri çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesi adına çevre eğitimine çekmiştir. Gerek ulusal ve uluslararası boyutlarda çevreye karşı önlem alma; gerekse öğretimde daha fazla yer verilerek bilinçli ve duyarlı bireylerin yetiştirilmesi ön plana çıkmıştır. Bu öğretimlerin gerçekleştirilmesinde ise şüphesiz bilimsel yeniliklerden, yenilikçi yaklaşımlardan haberdar öğretmenlerin rolü büyüktür.

Bu proje kapsamında da önemli ve ilk sıralarda yer alan çevre sorunlarından biri haline gelen su kaynaklarının kirletilerek, dengesiz kullanılarak ve benzeri nedenlerden dolayı kullanımının azaltılması sonucu büyük tehlike altında olan doğanın ve insanlığın korunması adına alınabilecek önlemlerden biri olan etkili öğretim üzerinde durulmuştur. Bu amaçla Amerika’da 25 yıldır hizmet veren ve suyun korunması adına önemli çalışmalar yürütüp; öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri etkinlikleri geliştiren Project WET’in çalışmaları dikkat çekmektedir. Bu proje kapsamında da öğretmenlere Project WET etkinliklerinin eğitimi verilecek olup, öğrencilerinin su okuryazarlığı geliştirmelerine katkıda bulunulacaktır.


Hedef Kitle

Etkinliğin hedef kitlesini, Biyoloji ve Fen Bilimleri öğretmenleri oluşturmaktadır.


Yürütücü

Ad - Soyad Kurumu E-posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Nazihan URSAVAŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nazihan.ursavas@erdogan.edu.tr

Araştırmacılar

Ad - Soyad Kurumu E-posta Adresi
Prof. Dr. Nilgün YENİCE Adnan Menderes Üniversitesi nyenice@gmail.com
Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi goktug.dalgic@erdogan.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Ayşe AYTAR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ayse.aytar@erdogan.edu.tr

Eğitmenler

Ad - Soyad Kurumu E-posta Adresi
Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yilmaz.gecit@erdogan.edu.tr
Doç. Dr. Nagihan YILDIRIM Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nagihan.yildirim@erdogan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sevil KURT Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sevilkurt@erdogan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır NAMDAR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bahadir.namdar@erdogan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatih CAMADAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi fatih.camadan@erdogan.edu.tr
Arş. Gör. Çiğdem BAKİ PALA Marmara Üniversitesi cigdembaki@erdogan.edu.tr
Öğr. Gör. Ümit ARSLAN Trabzon Üniversitesi umitarslan.42@gmail.com
Meteoroloji 9. Bölge Müdür Yrd. Serdar AYGÜN Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü serdar-aygun@hotmail.com


Etkinlikler

  • Project WET-8-4-1
  • Project WET-Mavi Gezegen
  • Project WET-İnanılmaz Yolculuk
  • Project WET-Kovadaki Bir Damla
  • Project WET-H2O-limpiyatları
  • Project WET-Su Havzasını Görmek
  • Project WET-Parçaların Toplamı
  • Bulut Gözlemi
  • Yelkenler Fora