Ortaokul Öğrencilerinin Su Farkındalığı Eğitimi Araştırması

RTEÜ-BAP Normal Araştırma Projesi


Proje Bilgileri

Proje Adı: 2015.53001.105.01.11- Okulöncesi Öğrencilerinin Su Farkındalığı Eğitimi


Amaç

İnsanoğlunun her geçen gün artan ihtiyaçları doğrultusunda yaşamını sürdürmeye çalışması ne yazık ki çevresindeki diğer paydaşlarının hakkını bilinçsizce kullanmasına neden olmuştur. Bu bilinçsiz kullanımdan en fazla zararı yaşadığı doğal çevre görmüştür. Bu nedenle bugün çevrenin ne denli önemli olduğunu fark eden araştırmacılar ne yazık ki kaybettiklerinin değerini anlayıp, yerine getirmek için çabalayıp durmaktadırlar.

Son yıllarda çevreye ve çevre eğitimine yönelik araştırmalar giderek artmaktadır. Yapılan çalışmalar kirliliğin önüne geçilmesi noktasındadır. Üzerinde çalışılan en önemli kirlilikten biri ise su kirliliğidir. Temel yaşam kaynağımız olan su her geçen gün kirlenmekte ve içebileceğimiz temiz su kaynakları gün geçtikçe azalmaktadır. Sahip olduğumuz varlıkların değerini kaybetmeden önce anlamak ve geçmişimizden emanet aldığımız bu eşsiz molekülü gelecek nesillere miras bırakabilmek için bizlere bugün büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerden en önemlisi de şüphesiz çocuklarımızı bu emanete sahip çıkacak bireyler olarak yetiştirmektir.

Çevreye saygılı, doğayı koruyan ve sahip olduğumuz doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanan nesiller yetiştirebilmek erken yaşlarda verilecek eğitimlerle mümkündür. Verilen eğitimler ancak davranışa dönüştürülür ve günlük yaşam içerisinde yer alırsa etkili olmuş demektir. Dolayısıyla ağaç yaşken eğilir atasözünden yola çıkarak gerçekleştirilen bu projede okulöncesi öğrencilerine su farkındalığı eğitimi verilmiştir.


Hedef Kitle

Okul Öncesi Öğrencileri


Proje Ekibi

Yürütücü

Ad - Soyad Kurumu E-posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Nazihan URSAVAŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nazihan.ursavas@erdogan.edu.tr

Araştırmacılar

Ad - Soyad Kurumu E-posta Adresi
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr
Doç. Dr. Ömer Faruk URSAVAŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi omer.ursavas@erdogan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır NAMDAR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bahadir.namdar@erdogan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞUZ NAMDAR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi aysegul.oguz@erdogan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatih CAMADAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi fatih.camadan@erdogan.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Ayşe AYTAR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ayse.aytar@erdogan.edu.tr
Arş. Gör. Çiğdem BAKİ PALA Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi cigdembaki@gmail.com
Arş. Gör. Eda BAKIR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eda.bakir@erdogan.edu.tr
Arş. Gör. Hakan İSLAMOĞLU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hakan.islamoglu@erdogan.edu.tr
Arzu KÜÇÜK Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü arzukucuk@gmail.com