Ortaokul Öğrencilerinin Su Farkındalığı Eğitimi Araştırması

Hakkımızda


Su, temelde biyolojinin araştırma alanı içerisinde yer alsa da, aslında disiplinler arası bir kavramdır. Öğretim programlarına bakıldığında başta biyoloji, fen, kimya olmak üzere pek çok dersin içerisinde yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla böylesi önemli bir konu hakkında öğrencilerde bilimsel okuryazarlık geliştirmek, yapılacak öğretimle yakından alakalıdır. Bu öğretimlerde kullanılacak olan etkinliklerin bilimsel içeriği de önemlidir. Bu noktada Türkiye ProjectWET Temsilciliği üyesi olduğu ProjectWET Derneği’nin içeriklerini öğretmenlerle ve öğrencilerle buluşturmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Nazihan URSAVAŞ koordinatörlüğünde gerçekleştirilen pek çok proje ile onlarca öğretmen ve öğrenciye ulaşılmaktadır. Bu güne kadar okul öncesi öğrencilerle gerçekleştirilen RTEÜ_BAP destekli, öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen RTEÜ-BAP destekli, ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilen TÜBİTAK 4004 kodlu ve biyoloji ve fen bilgisi öğretmenleri ile gerçekleştirilen iki TÜBİTAK 4005 kodlu projeler gerçekleştirilmiştir.

Türkiye ProjectWET Temsilciliği su okuryazarlığı ve farkındalığını geliştirmek adına dünyada pek çok ev sahibi kuruluşu bulunan Project WET’in 2017 yılından beri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına temsilciliğini yürütmektedir. Bu bağlamda Türkiye’deki tek aktif kuruluştur. Temsilciliğin koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nazihan Ursavaş ve koordinatör yardımcısı Dr. Ayşe Aytar Project WET’in Montana, ABD’de bulunan merkezinden aldığı davet üzerine burada etkinlik eğitimlerini tamamlayarak ve sertifikalandırılmışlardır.